Bài ca Kpa Klơn

(KpaKlong người đứng thứ ba bên phải)
BÀI CA KPA-KLƠN


Kìa ngọn Chư-pông sừng sững
Giữa đất trời Tây nguyên quê hương Gia Lai ta đó… ê....
Plây Me năm xưa với dòng sông Pô Kô lên tiếng hát ca
Ôi có phải quê ta mang truyền thống bất khuất
Bùng cháy chí căm hờn
Rực sáng chí khí anh hùng đã sinh ra Klơn
Ê..ề....ê.....ê…

Klơn xông tới
Nghìn hàng chông theo anh đi diệt giặc Mỹ đã đẫm máu quân thù
Klơn xông tới
Những mũi tên căm hờn của anh lao vùn vụt tới
Rửa thù...Đất nước tới nghe chăng
Những tiếng mìn của Klơn đang rung lên tung xác lũ giặc Mỹ
Gia Lai ơi quê ta ới
Gió lốc cuốn ngang trời cả làng buôn đang vùng lên
Xốc tới với anh hùng thề hy sinh vì Độc lập-Tự do.

Kìa ngọn Chư Pông sừng sững giữa đất trời Tây Nguyên
Quê hương anh hùng ta đó… ê...ê…
Lớp lớp gái trai lên đường ra tiền tuyến vang tiếng hát ca
Ôi tiếng gọi thiêng liêng âm vang khắp đất nước
Đông Xuân quyết thắng này đang thôi thúc từng ngày
Hãy đi theo Klơn…
Anh em ta ơi hãy vượt theo Klơn......
Ê...ề...ê...ế....ế….

Bình luận (2)

  1. sharesing

    Quá lâu rùi mới được nghe lại


  2. cuonghkp
    Toi khong thich bai nay.