Bài ca đi cùng năm tháng - làng quê Việt Nam trong những năm kháng chiến

Bình luận (1)

  1. Lê Tuấn - Tp HCM
    Lê Tuấn - Tp HCM
    Âm thanh kém chất lượng quá thôi