Bài ca chưa viết hết

BÀI CA CHƯA VIẾT HẾT 

 
Tôi viết tặng em
Từ những bài ca yêu đến những bài ca say.
Những bài ca tôi viết tặng em
Nhưng còn đang dang dở
Vì cuộc đời còn những ước mơ…
Tôi viết tặng em bài ca chưa viết hết
Người đồng chí hi sinh là bài ca tôi viết tiếp
Có bão tố chiều nay,
Có căm thù rực cháy,
Có cuộc đời tôi nay
Và bài ca tôi viết tặng em chưa viết hết.
Vì đường đời còn mưa, còn say….
 

Bình luận (0)