Bài ca cách mạng tiến quân

Bình luận (1)

 1. Cháu ngoan Bác Hồ

  BÀI CA CÁCH MẠNG TIẾN QUÂN

  Khi mùa Thu từ chiến khu quân ta tiến về Thủ Đô.
  Lá cờ cách mạng cuốn gió tung thời cơ.
  Toàn dân khởi nghĩa bồng súng lên quân ta đi.
  Bấy năm qua chống giặc kháng chiến ta trường kỳ

  Đi! Nhân dân ta xây chính quyền phá tan bao ngục tối
  Vùng lên thôi!
  Vì non sông thống nhất xây ngày mai.
  Đi! Nhân dân ta xây chính quyền tiến lên trên đường mới
  Vì tuơng lai vì quê hương kiến thiết xây cuộc đời.

  Đây đoàn quân đều bước chân đi tha thiết vì nhân dân
  Cách mạng xã hội tiến tới như mùa xuân.
  Ngày xưa đổ máu vì đấu tranh ta ra đi.
  Tới nay theo tiếng gọi kiến thiết xây thành trì.

  Đi! Nhân dân ta xây chính quyền, phá tan bao nghèo đói
  Vùng lên thôi! vì non sông thống nhất xây ngày mai.
  Đi! Nhân dân ta xây chính quyền tiến lên cách mạng mới
  Vì quang vinh thì hy sinh chiến đấu cho hoà bình.