Bạch Mao Nữ
"白毛女" (Bai Mao Nu), tiếng Việt: "Bạch Mao Nữ" là một trong những phim nhựa đầu tiên của nền điện ảnh Cách mạng Trung Quốc, được sản xuất bởi hãng phim Trường Xuân năm 1950, sang Việt Nam cuối năm 1951, rất thịnh hành suốt những năm 1952 -- 1965, nhất là trong thời kỳ Cải cách Ruộng đất. Bài hát "北风吹" & "扎红头绳" (Bei feng chui & Zha hong tou sheng) "Gió bấc thổi" & "Dây hồng cột tóc" cũng đã được dịch ra tiếng Việt để hát. ( Nguồn Youtube : thanhfj)