Bác đang cùng chúng cháu hành quân

Đóng góp: thedinhonline

Bình luận (2)

  1. thedinhonline

    Đúng rồi! Sạo bạn biết hay thế?

  2. ĐồngChí1985

    Hình như video này có từ thập niên 1990 rồi thì phải