Ba Bể tình

BA BỂ TÌNH

 
Một sớm trên Ba Bể
Có một nàng, nàng áo xanh
Có mặt trời lên núi lên núi
Nàng đi nàng đi rất nhanh.

Một chiều trên Ba Bể
Có một chàng thợ săn
Ngó lên rừng lá rụng
Ngơ ngác ngắm bóng mình.

Mây qua thời nghiêng khẽ
Thuyền mộc hay tròng trành
Mái chèo khua vách đá
Xua bóng chiều tan nhanh.

Thuyền lạ về bến lạ
Kể mãi một chuyện tình
Giữa nàng tiên đứng khóc thành hồ nước xinh.
Ới Ba Bể tình, Ba Bể tình, Ba... Bể tình...


Bình luận (0)