Ba bà đi bán lợn con

BA BÀ ĐI BÁN LỢN CON

Tác giả: Lê Cao Phan.
Trình bày:  Tốp ca Sơn Ca, Nhà Văn hóa Q I (Tp.HCM).
***************************


1-
Ba bà đi bán lợn con
Bán đi chẳng được lon ton chạy về.
Ba bà đi bán lợn sề
Bán đi chẳng được chạy về lon ton.

2-
Ba thằng cu tí chạy theo
Lấy cây chọc lợn cho kêu rồi cười.
Ba thằng cu tí học lười
Chúng đi cùng mẹ chọc hoài đàn heo.


Bình luận (2)

  1. CCB
    Tác giả là Lê Cao Phan chứ không phải Lê Thương, bạn yeunhacdo ạ.
  2. yeunhacdo1971
    Bài này của NS Lê Thương bác ạ chứ ko phãi Lệ Thu