B 52 đại bại

Bình luận (1)

  1. Anh Thư

    Tôi còn nhớ, hồi chiến tranh, có nghe trên VOV một bài hát với cái kiểu hài hước như thế này, cũng về việc chiến đấu với máy bay Mỹ, có lời như sau :

    "Con cò mà đi ăn đêm đậu phải cành mềm nhào cổ xuống ao. Quạ Mỹ bay thấp bay cao tối lẻn mò vào ăn đạn phòng không. Cò còn được xáo nứoc trong chứ quạ Mỹ chết trên không mà đáng đời Quen ăn, cắn trộm tối trời cho mày bằng thích ngon xơi kẹo đồng. Cò chết, cò chết còn để chút lông chứ quạ Mỹ chết đừng hòng mà nguyên thây. Biết khôn cạch hẳn nghề này cướp đêm cũng chết, cũng chết mà cũng chết, trộm ngày cũng toi".