Anh vẫn hành quân
1-Anh vẫn hành quân, trên đường ra chiến dịch,Mé đồi quê anh bước, trăng non ló đỉnh rừng,Anh vẫn hành quân, lưng đèo qua bãi suối,Súng ngang đầu anh gối, anh đi khắp tuyến đường.Trời Điện Biên mây trắng (trời Điện Biên mây trắng), Gió lưng đèo chiến thắng (gió lưng đèo chiến thắng),Tưng bừng trong ánh nắng (bước đều chân trên đường).Dù thời gian phai sắc (dù thời gian phai sắc), Đất nước còn chia cắt (đất nước còn chia cắt),Vẫn bước anh không ngừng (vẫn bước anh không ngừng).2-Anh vẫn hành quân, tiêu diệt hết quân thù,Súng cầm tay tiến bước, anh đi khắp chiến trường,Anh vẫn hành quân, đêm về qua vách núi,Có Bác Hồ chỉ lối, mắt anh thêm sáng ngời.Lòng anh mang Ấp Bắc (lòng anh mang Ấp Bắc), Dẫu cho đường xa lắc (dẫu cho đường xa lắc),Không lùi anh vẫn bước (bước hành quân không sờn).Dù bao cơn giông tố (dù bao cơn giông tố), Dẫu cho lòng mong nhớ (dẫu cho lòng mong nhớ),Vẫn hát vang trên đường (vẫn hát vang trên đường).3-Anh vẫn hành quân, qua đồng khô vũng lầyMáu Điện Biên anh dũng, anh đi khắp núi rừng.Hưm hứm hừm hưm, hưm hừm hưm hứm hứm,Hứm hưm hừm hưm hứm, hưm hưm hứm hứm hừm.À a a a á (à a a a á),Á a à a á (á a à a á),A à a á á (á à a a à).Vì quê hương đất nước (vì quê hương đất nước), Vẫn đang còn đế quốc (vẫn đang còn đế quốc),Chiến đấu anh không lùi (chiến đấu anh không lùi).Kết:Anh vẫn hành quân, chân đều chân bước dồn,(Anh vẫn hành quân, anh vẫn hành quân)Gian khổ anh không sờn, khi giặc kia vẫn còn,(Anh vẫn hành quân, anh vẫn hành quân)Hưm hừm hưm hứm hừm, hưm hừm hưm hứm hừm,(Hưm hưm hừm hưm, hưm hưm hừm hưm)Hưm hừm hưm hứm hừm...