Anh thợ xây và chị thợ hồ
1-Anh thợ xây và chị thợ hồ,Các bạn không làm thơ chỉ hòa vôi với cát.Viên gạch đỏ trong bàn tay thoăn thoắt,Xếp hàng ngang để xây dựng chiều cao.Mà lòng tôi rất đỗi tự hào,Ôi anh thợ xây và chị thợ hồ.ĐK:Nhanh nhanh chiếc bay, dập dồn nhịp xẻng,Vôi trắng tinh đúc ánh sáng nghìn ngày.Cát tỉ mỉ như việc đời cụ thể,Viên gạch thắm như niềm tin san sẻ (ờ ơ ớ),Đất nước ta đã hàn gắn những vết thương.Trong mưa lùa gió thét, giữa nắng chóa sương mây,Từ vôi với thép, từ xẻng với bay,Cuộc đời mở muôn nghìn cửa sổ (ơ),Thoáng hôm nay và sáng rực ngày mai.2-Anh thợ xây và chị thợ hồ,Ôi bài thơ cua tình yêu bát ngát,Tình yêu phải vô cùng chính xác (ơ ớ).Bằng thật bằng mà thẳng thật thẳng,Không ngả không nghiêng tình say sưa (ớ),Cao rộng vững bền (ờ ơ ớ),Anh thợ xây và chị thợ hồ.(ĐK)