Ai đẹp hơn anh người chiến sĩ biên cương

Đóng góp: Đức Tuấn
AI ĐẸP HƠN ANH NGƯỜI CHIẾN SĨ BIÊN CƯƠNG


Hát lên hát lên đi
Ngợi ca anh chiến sĩ
Chiến đấu trên biên thùy
Quyết giữ lấy những gì
Mà ta quý ta yêu.

Suối reo với chim ca
Trời mây cùng hoa lá
Đất nước của Vua Hùng
Đất nước của Bác Hồ
Tự hào vì cháu con
Đẹp lòng cùng nước non.

Nơi biên cương thân yêu
Quân Trung Quốc xâm lược
Nát vụn dưới chân anh
Khiếp sợ dưới chân anh

Nơi biên cương thân yêu
Đây chân lý nhân loại
Sáng ngời trong đôi mắt
Những người con trung hiếu
Giữ trọn từng tấc đất
Bao đời ta xây đắp
Hát trọn tiếng hát
Ơi biên cương xanh xanh mà
Yêu ai hơn yêu anh mà

Hát lên hát lên đi
Ngợi ca anh chiến sĩ
Chiến đấu trên biên thùy
Quyết giữ lấy những gì
Mà ta quý ta yêu.

Suối reo với chim ca
Trời mây cùng hoa lá
Đất nước của Vua Hùng
Đất nước của Bác Hồ
Tự hào vì cháu con
Đẹp lòng cùng nước non.

Nơi biên cương thân yêu
Chôn thây lũ xâm lược
Mát lành suối Lê-nin
Trắng ngần cánh hoa ban

Nơi biên cương thân yêu
Anh canh giữ đêm ngày
Giữ độc lập, tự do
Giữ hòa bình thế giới
Cho tình yêu đơm trái
Muôn đời trong nắng ấm
Hát trọn tiếng hát
Ơi biên cương xanh xanh mà
Yêu ai hơn yêu anh mà...

Bình luận (0)