Tư liệu âm nhạc

Bi tráng ga Gôi - Xuân Ba.

Bi tráng ga Gôi - Xuân Ba.

                 Bi tráng Ga Gôi Ga Gôi thời kinh tế thị trường trông vắng vẻ, đìu hiu như một ga xép. Nhưng thời điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ, đây được coi là đầu mối tập trung hàng hóa ...
 1.797

Bài hát ngẫu nhiên