Thảo luận

Cảm nhận về chương trình :"Điều còn mãi"

Tôi cứ băn khoăn mãi sau khi xem xong chương trình "Điều còn mãi" vì có rất nhiều điều muốn nói nhưng ...thật khó nói!Chương trình "Điều còn mãi" là một chương trình nghệ thuật lớn như một sự kiện âm nhạc của đất nước nhưng hình ...

Xem thêm

Chương trình "Giai điệu tự hào" muốn nói gì?

Giới thiệu về chương trình truyền hình "Giai điệu tự hào" của Đài THVN:“Giai điệu Tự hào” được thực hiện trên cơ sở Việt hóa format Chương trình truyền hình "Tài sản quốc gia" – chương trình nổi bật nhất, đạt được nhiều ...

Xem thêm