Đội ta lớn lên cùng đất nước

Đóng góp: SaoThuy1949

Bình luận (1)

  1. SaoThuy1949

    Sáu mươi năm trước chúng tôi đã cất cao tiếng hát này cùng niềm tự hào được lớn lên cùng đất nước.