Symphony No. 7 in C major, Op. 60 - 1st Movement (2 of 2)

Đóng góp: Anh Thư
Ảnh : Người dân Leningrad lấy nước trong thành phố bị bao vây giữa mùa đông lạnh giá

Bình luận (0)