Cát Vận

Các ca khúc được phổ nhạc từ thơ Cát Vận (2)

Bình luận (1)

  1. ThảoNngọc
    ThảoNngọc
    mong ban bien tập tìm giúp bài mùa hè gọi của Cát Vận do Ngọc Tân tình bày và bài cô Nụ thôn tôi, tôi tìm mãi không có được. xin chân thành cảm ơn