Nỗi nhớ một vùng quê

Bình luận (3)

  1. Ngọc Thạch

    Cảm ơn bác lhn.101263. BBT đã sửa.

  2. lhn.101263

    Đề nghị Ban biên tập đính chính và thống nhất tên gọi nghệ sỹ Thanh Hải (Nhà hát chèo Quân đội) là người thể hiện các bài hát chèo: Cảnh Thụy quê em, Câu hát quê hương, Điệu chèo thắm đượm tình anh, Gái giỏi trai tài, Nỗi nhớ một vùng quê. Bời vì, thực chất nghệ sỹ Thanh Hải (Nhà hát chèo Quân đội) cũng chính là nghệ sỹ Thanh Hải (dân ca) trong trang website này. Trân trọng!

  3. lhn.101263

    Kính thưa Ban biên tập, đây cũng là tiếng hát của nghệ sỹ ưu tú Thanh Hải - Diễn viên Nhà hát chèo Quân đội. Đề nghị Ban biên tập đính chính tên nghệ sỹ Thanh Hải (Nhà hát chèo Quân đội) là người thể hiện các bài hát: Cảnh Thụy quê em, Câu hát quê hương, Điệu chèo thắm đượm tình anh, Gái giỏi trai tài và Nỗi nhớ một vùng quê, tránh để thính giả nhầm lẫn nghệ sỹ Thanh Hải (dân ca) với nghệ sỹ Thanh Hải (Nhà hát chèo Quân đội) là hai người khác nhau, trong khi thực tế chính là một người. Trân trọng!