Hát về Hà Nam

Bình luận (1)

  1. Quyền Đình Dục
    Quê tôi đó. Cám ơn Tác giả Thanh Mạnh và Nghệ sỹ Khắc Tư- Thanh Bình