Đưa gỗ về xuôi

Hò dô…khoan ơi dô khoan hò…giật!

Nhanh tay nào nhanh tay

Hò dô…khoan ơi dô khoan hò…giật!

Nào nhang tay cầm dây cho chặt nào

Hò dô…khoan ơi dô khoan hò…giật!

Trong lao động tiếng hát vui càng vui

Hò dô…khoan ơ dô khoan hò…giật!

Mau mau đưa gỗ xuôi về xuôi

Hò dô…khoan ơi dô khoan hò…giật!

Cùng chung tay xây dựng đẹp tươi thêm Tổ quốc mình

Hò dô…khoan ơi dô khoan hò…giật!

Bình luận (0)