Beat nhạc

Nhất quế nhị lan

Yên Khánh quê hương tôi

Nhớ về Trung Gĩa

Gửi anh một khúc dân ca

Giữa tối hôm rằm

Đài hoa dâng Bác

Đài hoa dâng Bác