Beat nhạc

Giữa tối hôm rằm

Gửi anh một khúc dân ca

Nhất quế nhị lan

Nhớ về Trung Gĩa

Yên Khánh quê hương tôi

Đài hoa dâng Bác

Đài hoa dâng Bác