Beat nhạc

Đài hoa dâng Bác

Giữa tối hôm rằm

Đài hoa dâng Bác

Gửi anh một khúc dân ca

Nhất quế nhị lan

Nhớ về Trung Gĩa

Yên Khánh quê hương tôi