Về An Giang

Đóng góp: Đức Tuấn
VỀ AN GIANG


Có ai về An Giang coi cây lúa trổ bông
Có ai về An Giang coi sắn khoai đầy đồng
Về An Giang
Nghe cô hai lý...lý con sáo sang sông

Hò ơi... là hò ơi .....
Mái chèo thoăn thoắt trên sông
Sông Tiền sông Hậu cá tôm đầy khoan
Mau về quê mẹ trái cây đầy vườn
Long Xuyên ơi, Châu Đốc ơi
Em là con gái Tân Châu
Đánh giặc giữ nước trồng lúa cũng hay
Đánh giặc giữ nước dệt lụa...càng khéo tay
An giang ơi!
Câu hò bến nước xôn xao
Tri Tôn Bảy Núi anh hùng còn đây
Ai về có nhớ hôm nay
Riêng ta về ta nhớ ... người mà ta yêu...

Bình luận (0)