Aria: Triquet hát mừng sinh nhật Tachiana

Đóng góp: Ngư Ông

Lời Việt:
Hôm nay thiên nhiên xiết bao tươi đẹp, hôm nay nông thôn sáng lên tưng bừng, mừng ngày ra đời nàng Tachiana. Chúng tôi hân hoan xiết bao vui mừng, tôi xin ca lên khúc ca ngợi nàng, đẹp như hoa hồng nàng mãi mãi chẳng phai. Như hoa hồng, như hoa hồng, đẹp xinh mãi mãi Tachiana. Như hoa hồng, như hoa hồng , đẹp xinh mãi mãi Tachiana.

Bình luận (1)

  1. Anh Thư

    Lời Việt :

    Hôm nay thiên nhiên xiết bao tươi đẹp, hôm nay nông thôn sáng lên tưng bừng, mừng ngày ra đời nàng Tachiana. Chúng tôi hân hoan xiết bao vui mừng, tôi xin ca lên khúc ca ngợi nàng, đẹp như hoa hồng nàng mãi mãi chẳng phai. Như hoa hồng, như hoa hồng, đẹp xinh mãi mãi Tachiana. Như hoa hồng, như hoa hồng , đẹp xinh mãi mãi Tachiana.