Quà mùng Tám tháng Ba

QUÀ MÙNG TÁM THÁNG BA

Em làm được một cái hoa
Cô cho em mang về nhà
Em nói rằng: con biếu mẹ
Quà mùng tám tháng ba
Quà mùng tám tháng ba

Bình luận (1)

 1. Hơ Min

  Bài này là "Quà mùng Tám tháng Ba" (chứ không phải "mừng Tám"):

  Em làm được một cái hoa
  Cô cho em mang về nhà
  Em nói rằng: con biếu mẹ
  Quà mùng tám tháng ba
  Quà mùng tám tháng ba