Lỡ cung đàn

Đóng góp: Thanh Giang

Bản nhạc

LỠ CUNG ĐÀN


Tha thiết gửi mấy cung đàn
Nửa chừng Xuân cung đàn lỡ
Ai nhắn người nơi xa ngàn
Tơ vương ngàn năm nát tan. 

Nơi ấy giờ đây âm thầm
Chiều chiều mơ nơi đầm ấm
Vương khói trầm luân cay nồng
Se tơ tầm cho nát lòng. 

Tìm đâu đây bóng thân mến
Vượt bao mưa gió về bến
Đò ngang chung chuyến, rung mấy đường tơ hòa khúc đàn xưa.
 
Thời gian quên đếm ngày tháng
Thuyền tình quên khách đò ngang
Ngẩn ngơ trên bến, đâu những đường tơ cùng khúc đàn xưa. 

Đôi mắt vời trông hoen mờ
Nửa chừng Xuân cung đàn lỡ
Có những người đi không về
Xa xôi rồi quên ước thề...

Bình luận (0)