Gửi anh chiến sĩ pháo binh

GỬI ANH CHIẾN SĨ PHÁO BINH

Sáng tác: Trí Thanh
Trình bày: Tốp nữ Ca múa NDTW.
**************************


1-
Gió rì rào về báo Đông - Xuân
Pháo lại lên vai anh bước rộn ràng
Vượt đường xa anh quyết hành quân
Chẳng quản gì mưa nắng gian truân.

Rộn ràng vui bao chiến công
Pháo còn vang Biên Hòa diệt Mỹ
Sài gòn vang sấm sét
Giáng trúng đầu giặc Mỹ xâm lăng.
Bao yêu thương khắp nẻo đường
Lời ca hoan hô pháo binh anh hùng
Ngày đêm xông lên diệt thù lập công…

2-
Pháo vượt đèo vượt suối theo anh
Giải phóng miền Nam quyết giữ lời thề
Dù đạn bom anh chẳng nề chi
Khắp nẻo đường đẹp bóng anh đi.

Cuộc đời vui theo chiến công
Bao mùa Xuân trên đường diệt Mỹ
Ầm ầm vang pháo thét
Lửa căm thù quật chúng tan thây.

Đông - Xuân nay pháo lên đường
Giữa lúc quê hương chiến thắng vang lừng
Với bao yêu thương em chờ chiến công.
 

Bình luận (1)

  1. ThanhHaiNam
    ThanhHaiNam Biên tập viên
    Lời Bài Hát:GỬI ANH CHIẾN SĨ PHÁO BINH . Sáng tác CHÍ THANH. Trình bày: Tốp nữ NHCMNVN…Gió rì rào về báo đông xuân, Pháo lại lên vai bước rộn ràng. Vượt đường xa anh quyết hành quân. Chẳng quản gì mưa nắng gian truân. Rộn ràng vui bao chiến công Pháo còn vang Biên Hòa diệt Mỹ. Sài gòn vang sấm sét giáng trúng đầu giặc Mỹ xâm lăng. Bao yêu thương khắp nẻo đường. Lời ca hoan hô. Pháo binh anh hùng. Ngày đêm xông lên diệt thù lập công….Pháo vượt đèo vượt suối theo anh.Giải phóng Miền Nam quyết giữ lời thề. Dù đạn bom anh chẳng nề chi.Khắp nẻo đường đẹp bóng anh đi.Cuộc đời vui theo chiến công.Bao mùa xuân trên đường diệt Mỹ. Ầm ầm vang pháo thét Lửa căm thù quật chúng tan thây Đông xuân nay pháo lên đường.Giữa Rồi lúc quê hương chiến thắng vang lừng. Với bao yêu thương em chờ chiên công…..!