Đường và chân

Đóng góp: Anh Thư

Bản nhạc

ĐƯỜNG VÀ CHÂN


Đường và chân là đôi bạn thân 
Chân đi chơi, chân đi học 
Đường ngang dọc đường dẫn tới nơi.

Chân nhớ đường vẫn bước đi.
Đường yêu chân in dấu lại 
Đường và chân là đôi bạn thân.

Bình luận (0)