Dân quân sông Lam

DÂN QUÂN SÔNG LAM

Sáng tác: Võ Văn Di
Trình bày: Quốc Hương.
*******************


1-
Đây sông Lam, sông lượn từ Cửa Hội về nguồn
Sông xuôi ra khơi, xuôi qua Nam Đàn
Theo đồng lúa chiêm thơm ngát trời
Qua bao thôn làng rộn tiếng hát mùa khơi
Về cùng người dân bên bãi cát vàng
Ngày đêm đang ôm súng giữ quê nhà.

ĐK:
Hoan hô người Xô viết quê hương Bác Hồ
Vì nhân dân, vì tương lai bền gan bền chí diệt Mỹ
Chung sức tay chèo, tay súng, tay búa, tay liềm
Đây bàn tay cho xác chúng tăng thêm
Đây bàn tay cho lúa khoai thêm nhiều
A… Hoan hô người dân quân sông Lam
Kiên cường, vượt gian lao, dù hi sinh,
Bền gan chí, bền chí diệt Mỹ.
Chiến đấu quên mình, ngày đêm tay súng không rời
Thề giữ trọn trời của ta, biển của ta… A….

2-
Xưa sông Lam êm đềm, nay khôn cuộn sóng trào
Nước dâng dâng cao như sôi căm thù
Vì giặc Mỹ muốn gieo hoang tàn
Nhưng đây tinh thần người Xô viết Nghệ An
Vì Đảng vì dân thề chết không lùi
Vì quê hương thề quyết thắng quân thù.

(ĐK)
[Kết]…Hoan hô Bến Thủy xé xác quân thù,
Hoan hô Nghi Hải, vững trời lưới vượt trùng dương
Hoan hô quê nhà toàn dân diệt Mỹ, lúa chín vàng đồng quê….

 

Bình luận (0)