Bạch Long Vĩ đảo quê hương

Bản nhạc

BẠCH LONG VĨ ĐẢO QUÊ HƯƠNG

 
Bạch Long Vĩ đảo quê hương!
Em đứng trên biển Đông, thôn xanh Phù Thủy Châu
Mênh mông sóng bạc đầu gió rì rào năm tháng
Bạch Long Vĩ đảo quê hương
Sóng vỗ bao tình thương, gió mang đi ngàn phương
Quê hương “đuôi rồng trắng” quê hương của hải bào.
Tiếng hát em vang trời cao.
Bạch Long Vĩ đảo quê ơi! nghe sóng xô biển khơi
Thôn xưa nhiều khổ đau nay cao lương đẹp mầu
Trúc anh đào xanh thắm
Bạch Long Vĩ đảo quê ơi!
Nắng mưa trên đồi cây, súng em không rời tay
Quê hương ta gửi gấm canh cho yên biển dài.
Tiếng hát em ngân càng cao.

Từ ngày bộ đội ta lướt sóng về đây
Tay nắm chặt tay quê ấm đường vui
Áo lá rợp thôn sẵn sàng chiến đấu
Cát nắng mưa gào, bão táp không sờn
Vẫn chung một lòng giữ đảo quê hương
Thiết tha tình thương chúng ta vùng lên chiến thắng giặc Mỹ
Dâng cao ngọn cờ Tổ quốc đang mong chờ.

Bạch Long Vĩ đảo quê hương
Em đứng trên biển Đông thôn xanh Phù Thủy Châu
Mênh mông sóng bạc đầu, gió rì rào năm tháng
Bạch Long Vĩ đảo quê hương
Sóng vỗ bao tình thương, gió mang đi ngàn phương
Quê hương “đuôi rồng trắng” quê hương của hải bào
Tiếng hát em vang trời cao...
 

Bình luận (2)

  1. khangkhiemoi

    Trang này có 3 bản thu :Kim Oanh-Tuyết Nhung, Lê Dung và tốp ca Đoàn CM TCCT ,bản nào cũng hay. Sao các ca sĩ bây giờ không bằng một phần của ngày xưa nhỉ ?

  2. Đức Huỳnh
    Hồi trước nghe không hiểu thôn xanh Phù thủy châu là cái gì nay mới biết là đó là một địa danh